briard

wystawy psów FCI: rodzaje, zasady oceny, tytuły wystawowe

Uznaną od lat i dominującą organizacją kynologiczną funkcjonującą w  naszym kraju jest Związek Kynologiczny w Polsce - członek prestiżowej Federation Cynologique Internationale. Związek organizuje co roku ponad 100 wystaw psów rasowych. Wystawy są dostępne nie tylko dla osób prezentujących psy, ale również dla publiczności. Odbywają się w zasadzie przez cały rok, zarówno pod chmurką, jak i w halach.

Podczas wystaw sędziowie oceniają zgodność budowy psa ze wzorcem rasy oraz jego charakter ( który również musi sprostać wymogom stawianym danej rasie ). To tutaj psy otrzymują, lub nie łączną ocenę potrzebną do uzyskania kwalifikacji hodowlanych, a osobniki lepsze od przeciętnych prestiżowe certyfikaty i  tytuły.

Celem wystaw jest również popularyzacja idei psa rasowego. To właśnie na tego typu imprezach osoby o skromnej wiedzy kynologicznej mogą przyjrzeć się przeróżnym rasom, porozmawiać z wystawcami, hodowcami i w efekcie znaleźć czworonożnego towarzysza dla siebie. Jednym słowem wystawy pełnią też funkcję edukacyjną.

rodzaje wystaw

Wystawy dzielimy na: międzynarodowe, krajowe, klubowe i championów. Istnieją między nimi znaczne różnice. W naszym kraju odbywa się kilkanaście wystaw międzynarodowych rocznie. Organizują je zwykle największe oddziały ZKwP. Stawki psów na tych pokazach ( czyli konkurencja ) są zazwyczaj większe, niż podczas mniejszych krajówek. Podobnie oceny psów dokonują sędziowie z większym stażem i obowiązkowo uprawnieniami sędziego międzynarodowego, czasem specjaliści w danej rasie.

Podczas wystaw międzynarodowych pies może wywalczyć tzw. wniosek CACIB, czyli certyfikat na międzynarodowego championa piękności. Na wystawach krajowych oraz klubowych i  championów psy mogą otrzymać wniosek CWC - czyli certyfikat na krajowego championa wystawowego.

zgłoszenie psa na wystawę, klasy wystawowe

Aby wraz ze swoim pieskiem wziąć udział w wystawie należy wypełnić formularz zgłoszenia i wysłać go do organizującego daną wystawę oddziału ZKwP w odpowiednim terminie. W zgłoszeniu trzeba określić między innymi klasę wystawową dla psa. Każda z klas ma swoje założenia wiekowe i w niektórych przypadkach tytularne. Zgłoszenie np. do klasy użytkowej lub championów wiąże się z dołączeniem do zgłoszenia kserokopii świadectwa uzyskania championatu lub certyfikatu użytkowości. Poza tym od początku sezonu wystawowego 2004 do karty zgłoszenia psa/suki należy dołączyć kserokopię rodowodu.

Pies/suka może być zgłoszony na wystawę do jednej z  następujących klas:
Klasa szczeniąt - dla psów/suk w wieku od 6 do 9 miesięcy,
Klasa młodzieży - dla psów/suk w wieku od 9 do 18 miesięcy,
Klasa pośrednia - dla psów/suk w wieku od 15 do 24 miesięcy,
Klasa otwarta - dla psów w wieku powyżej 15 miesięcy,
Klasa użytkowa - dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy, z  certyfikatem użytkowości.
Klasa championów - dla psów/suk posiadających tytuł championa międzynarodowego lub krajowego, polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI.
Klasa weteranów – dla psów/suk, które ukończyły 8 lat.

Dla klasy otwartej, użytkowej i championów nie określa się górnej granicy wieku. Datą decydującą o wieku psa w kwestii przynależności do danej klasy wystawowej jest dzień przed wystawą. Na niektórych wystawach, szczególnie specjalistycznych, np. klubowych można zetknąć się z dodatkowymi klasami ( baby, juniorów itp. ).

kryteria i sposób oceny psów

Symboliczną nagrodę, niejako miłą pamiątkę wystawy stanowią medale. Otrzymują je psy z trzech najlepszych lokat w każdej klasie ( z wyjątkiem szczeniąt ), pod warunkiem, że otrzymały ocenę doskonałą. Na tym nie kończa się jednak możliwości zdobywania trofeów wystawowych - szczegóły w opracowaniu!

zasady uzyskiwania championatu, tytuły wystawowe

W poszczególnych krajach członkowskich FCI championaty danego kraju uzyskuje się wg róznych kryteriów. Związek Kynologiczny w Polsce zasady przyznawania poszczególnych wniosków i tytułów określa w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych ( pkt. IV Zasady nagradzania psów ). Aktualnie obowiązujący regulamin można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej ZKwP, lub [ tutaj ].

Zarówno podczas wystaw o statusie międzynarodowym, jak i krajowym psy mogą otrzymywać certyfikaty na krajowego championa piękności - Ch.PL, tzw. wnioski CWC ( zagraniczne odpowiedniki to np. CAC, CACL, CACS, CACA ). CWC może otrzymać pies i suka, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy wnioski CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu ( suce ) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Tak wygląda w naszym kraju przyznawanie tzw. dorosłego championatu.

Dorastające psy, między 9, a 18 miesiącem życia mogą natomiast walczyć o tytuł Młodzieżowego Championa - Mł.Ch.PL. Młodzieżowy championat naszego kraju jest przyznawany na podstawie trzykrotnie, od trzech różnych sędziów uzyskanego Zwycięstwa Młodzieży, w tym co najmniej jeden certyfikat musi pochodzić z wystawy klubowej, lub międzynarodowej, bez określonego przedziału czasu.

Na wystawach międzynarodowych sędzia może przyznać certyfikat na międzynarodowego championa piękności ( tzw. wniosek CACIB ) dla jednego psa i jednej suki z danej rasy, bez względu na liczbę konkurentów. O CACIB konkurują w drodze porównania psy i suki z oceną doskonałą, oraz lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.

Po przyznaniu CACIB sędzia przywołuje do grona wcześniej wybranych psów, drugiego doskonałego psa/sukę z klasy, z której pochodzi zwycięzca, i porównując tak powstałą nową stawkę, ma możliwość przyznania wniosku rezerwowego ( res.CACIB ). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, ma już zatwierdzony przez FCI tytuł Międzynarodowego Championa Piękności ( tzw. Interchampion, Int.Ch. ), lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi automatycznie na zdobywcę rezerwowego CACIB ( res.CACIB ).

wystawy organizacji alternatywnych

Wystawy psów organizuje również alternatywny dla ZKwP - Polski Klub Psa Rasowego, jednak mają one znaczenie marginalne. Wystaw tych jest niewiele w ciągu roku, a stawki psów nieliczne. Jeden sędzia ocenia zwykle wiele ras psów, co w dużym stopniu uniemożliwia rzetelną ocenę. Psy z rodowodem PKPR, czy też zarejestrowane w tej organizacji nie mogą brać udziału w  wystawach ZKwP. Więcej informacji na ten temat w dziale ORGANIZACJE KYNOLOGICZNE.


Copyright © 2000-2013 by Briardy w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone!