briard

zasady i regulamin internetowego rankingu wystawowego
psów rasy briard

I Zasady ogólne.
1. Ranking jest prowadzony przez serwis Briardy w Polsce i jest jego częścią.
2. Celem rankingu jest oszacowanie średniego potencjału wystawowego psów w danym sezonie wystawowym.
3. Ranking dotyczy psów rasy briard będących w posiadaniu polskich właścieli, biorących udział w wystawach organizowanych przez struktury kynologiczne stowarzyszone w FCI.
4. Ranking jest liczony na podstawie wyników wystaw uzyskanych od wystawców oraz z Oddziałów ZKwP.

II Punktacja.
1. Punkty przydzielane są za lokatę z uwzględnieniem oceny oraz ilości zgłoszonych psów ( stawki ), a następnie za ważne wnioski i tytuły, wg tabeli punktacji zamieszczonej niżej.
2. Punkty za lokatę obliczane są wg następującego wzoru:
[( ilość wystawionych psów + 2 )- lokata x ilość punktów za ocenę ]
3. Punktacja za stawkę jest naliczana wg faktycznie przedstawionej do oceny ilości psów w danej klasie wystawowej. W przypadku wystaw klubowych, gdzie osobno oceniane są briardy o różnym umaszczeniu noty za stawkę są naliczane jak dla klasy mocniej obsadzonej.
4. Tabela punktacji:

punktacja wystawa o CWC/CAC itp. wystawa o CACIB
polska/
zagranica
klubowe/
selekcje
polska/
zagranica
zwyc.
kraju
euro
dog
show
world
dog
show
dyskw. lub ndo 0 0 0 0 0 0
dost. 1 2 2 2 2 2
db lub mo 2 5 4 4 5 5
bdb lub o 4 8 6 6 7 8
dosk. lub wo 6 12 9 9 10 12
Zw. Mł. 20 50 35 40 45 50
res.CAC itp. 10 25 15 15 20 25
CWC/CAC itp. 20 50 35 35 45 50
res. CACIB - - 25 25 30 40
CACIB - - 60 60 70 80
Best Baby 15 40 25 25 35 40
Best Puppy 15 40 25 25 35 40
Best Junior 15 40 25 25 35 40
Best Veteran 15 40 25 25 15 40
NP/NS w kolorze - 25 - - - -
NDPwR/NDSwR 15 35 25 25 35 45
Zw. Rasy - BOB 25 70 50 50 65 80
III lok. BOG 8 - 12 12 17 20
II lok. BOG 12 - 20 20 25 30
Zw. Grupy - BOG 20 - 40 40 50 60
III lok. BIS 15 - 30 30 45 55
II lok. BIS 20 - 45 45 65 85
Zw. Wystawy - BIS 30 - 80 80 120 150
III lok. w Junior BIS 7 - 15 15 25 30
II lok. w Junior BIS 10 - 25 25 35 40
Junior BIS 15 - 30 30 60 75
Selekcja kraju - 50 - - - -
Zw. kraju - - - 40 - -
Zw. klubu - 50 - - - -
Zw. Europy - - - - 50 -
Zw. świata - - - - - 60

III Ranking.
1. Ranking jest podzielony na okresy roczne, uwzględnia kolejne sezony wystawowe od 01.01. do 31.12. danego roku.
2. Psy oceniane są w czterech kategoriach wiekowych:
     - szczenięta ( klasy: baby i szczeniąt )
     - psy młode ( klasa młodzieży )
     - psy dorosłe ( klasy: pośrednia, otwarta, użytkowa, championów )
     - psy starsze ( klasa weteranów )
Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja z podzialem na poszczególne klasy wystawowe oraz wg płci.
3. Pozycja psa w rankingu wynika ze średniej ilości punktów zdobytej na wystawach ( ogólna suma punktów ze wszystkich wystaw podzielona przez ilość wystaw ).
4. W kategoriach psów młodych i dorosłych brane są pod uwagę psy, które wzięły udział w co najmniej trzech wystawach w dowolnej klasie z danej kategorii. W kategoriach szczeniąt i psów starszych wystarczy udział w dwóch wystawach.
5. Wystawa na której pies, pomimo zgloszenia, nie został wystawiony nie jest brana pod uwagę w rankingu.
6. Ranking jest na bieżąco uaktualniany w miarę napływania wyników wystaw w ciągu roku.
7. Zamknięcie rankingu za dany rok następuje 31.03. roku następnego.
8. 01.04. zostają ogłoszeni zwycięzcy w każdej kategorii oraz najlepszy pies i najlepsza suka w kategorii.

IV Postanowienia końcowe.
1. Prowadzący dokładają wszelkich starań, by ranking był prowadzony w sposób rzetelny.
2. Wszelkie sugestie i propozycje odnośnie rankingu można zgłaszać na forum serwisu w dziale "Ranking wystawowy"

Copyright © 2000-2013 by Briardy w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone!